Ennen ja nyt

Ennen ja nyt

Kokoomuslaista politiikkaa vuodesta 1917

Vanhasuomalaisen puolueen, vuodesta 1918 kokoomuksen, aatetta toteuttamaan perustettiin Laukaaseen vuonna 1917 Warma Pohja-yhdistys, joka rekisteröitiin Laukaan kunnallisvaalisotkujen jälkeen vuonna 1922.Samana vuonna se liittyi Vaasan läänin itäiseen kansallisliittoon, nykyiseen Kokoomuksen Keski-Suomen piiriin. Vuonna 1945 yhdistyksen uudeksi nimeksi otettiin Laukaan Kansallisseura. Laukaan Kansallisseura rekisteröitiin vuonna 1957.

Vuosien saatossa Laukaan Kansallisseuran jäsenet ovat vaihtuneet suurtilallisista kaikkia kokoomuslaisesti ajattelevia kuntalaisia edustaviin henkilöihin. Laukaan Kokoomuksella on tällä vaalikaudella seitsemän valtuustopaikkaa.

Toiminta perustuu Kokoomuspuolueen hyväksymiin arvoihin. Kunnallisessa päätöksenteossa Laukaan Kokoomuksen edustajat perustavat kannanottonsa tosiasioihin ja kuntalaisten mielipiteisiin. Päätöksentekijät ottavat huomioon mm. kannustavuuden, sivistyksen, suvaitsevaisuuden ja välittämisen. Laukaan Kokoomukseen kuuluvat arvostavat ympäristöään ja suosivat kestävää kehitystä. Laukaan Kokoomuksen mielestä Laukaan kunnan on opittava tekemään yhteistyötä myös muiden kuntien kanssa. Yksin on ikävää.